Puantaj Usulü Çalışan Sigortalının Gün Sayısı

-Puantaj Usulü Çalışmanın Kaynağı öncelikle Kısmi Süreli İş sözleşmesidir.
-Kısmi Süreli İş Sözleşmesi bulunduğu takdirde sigortalının aylık prim gün sayısı, aylık toplam çalışma saatinin 7,5 bölünerek tama iblağ edilmesi ile bulunur.

Kısmi Süreli İş Sözleşmesi bulunmadığı takdirde,
-Sigortalının işe geldiği her gün kaç saat veya ne kadar çalıştığı üzerinde durulmaksızın bir prim gün sayısı kabul edilecektir.
-Bu durumda artık toplam çalışma saatinin 7,5 bölünerek tama iblağ edilmesi yapılamaz.
-Söz konusu durum ancak SGK tarafından eksik güne ilişkin belgelerin istenilmesi halinde ortaya çıkabilecektir.
-İşyerinin elinde sadece puantaj kaydı mevcutsa, ibrazı halinde işçinin işe geldiği her gün prim gün sayısı kabul edilecek, işyerinden Ek APHB/MPHB istenecek, elde edilen toplam ücretin asgari ücret
altında kalması halinde belirtilen prim gün sayısı üzerinden prime esas kazancın asgari ücret olarak kabul edilmesi istenecektir.
-İşyerinin elinde bulunan puantaj kayıtlarını ibraz etmemesi halinde ise sigortalının hizmet dökümünde bulunan (7) eksik gün nedeni olarak belirtilen her ay otuz güne (30) tamamlanacaktır.
-Eğer işyeri (6) eksik gün kodu ile bildirim yapsaydı, Kısmi süreli iş sözleşmesini ibraz edememesi üzerine sigortalının tüm ayları otuz (30) güne tamamlanacaktı, (7) numaralı kodun kullanılmasının farkı yukarıda görülmüştür.
-Sigortalılar tarafından özellikle emekli olan kişiler bu durumu çokça şikayet etmektedir. SGK tarafından istenilmeden gerekli tüm evraklar zamanında düzenlenmelidir.


SGK Denetmeni FATİH COŞKUN