Vergi Kesintisi Yapmayanlar İçin Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenleme Kılavuzu

Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapma zorunluluğu olmayıp, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini beyan etme zorunluluğu olan (Apartman yönetimleri, basit usulde vergilendirilen ticari kazanç mükellefleri, GMSİ mükellefleri gibi vergi kesintisi yapmayan ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna çalışan sigortalı bildiren) mükellefler/işverenler tarafından verilecek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin düzenlenmesine ilişkin Kılavuz yayımlanmıştır.

İÇİNDEKİLER

 1. GİRİŞ
 2. APARTMAN YÖNETİMLERİNİN DURUMU VE KOLAY İŞVERENLİK UYGULAMASI
 3. EV HİZMETLERİNDE SİGORTALI ÇALIŞANLARININ DURUMU
 4. MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ İÇİN YETKİLİ VERGİ DAİRESİ
 5. MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN VERİLME ZAMANI
 6. MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN VERGİLENDİRME DÖNEMİ
 7. MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ
 8. MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ
 9. GENEL BİLGİLER
 10. SGK BİLDİRİMLERİ
 11. HANGİ SIFATLA VERİLDİĞİ:
 12. DÜZELTME BEYANNAMELERİ
 13. KANUNİ SÜRESİNDEN SONRA VERİLECEK BEYANNAMELER
 14. TAHAKKUKLARIN ÖDENMESİ:

VERGİ KESİNTİSİ YAPMAYANLAR İÇİN MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DÜZENLEME

KILAVUZU

I. GİRİŞ

Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapma zorunluluğu olmayıp, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini beyan etme zorunluluğu olan (Apartman yönetimleri, basit usulde vergilendirilen ticari kazanç mükellefleri, GMSİ mükellefleri gibi vergi kesintisi yapmayan ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna çalışan sigortalı bildiren) mükellefler/işverenler tarafından verilecek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin düzenlenmesine ilişkin kurallar bu Kılavuzun konusunu oluşturmaktadır.

II. APARTMAN YÖNETİMLERİNİN DURUMU VE KOLAY İŞVERENLİK UYGULAMASI

Apartman yönetimlerinin de genel esaslar çerçevesinde, yönetimlerine bağlı olarak istihdam ettikleri sigortalı çalışanları için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini (vergi bölümü boş ve SGK bilgileri bölümü dolu olacak şekilde) vermeleri esastır. Ancak SGK “Kolay İşverenlik Uygulaması” na geçen APARTMAN YÖNETİMLERİ’nin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi göndermelerine gerek bulunmamaktadır. Bu yöntemden yararlanmak isteyen apartman yönetimleri e-bildirge şifreleri ile aşağıdaki adresten giriş yaptıktan sonra başvurularını tamamlayabilirler.

http://e.sgk.gov.tr/wps/portal/isveren/Ilgili+Diger+Uygulamalar/isveren_sistemi

İlgili linkten e-SGK kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapıldıktan sonra aşağıdaki ekrandan başvuru yapılır.  

Kılavuzun devamı için tıklayınız..