Mali Müşavirler ve Muhasebecilerin Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Demografik Faktörler ile İlişkisi

Değişen, gelişen ve büyüyen bir dünyada insanlar birbirleriyle daha fazla temas halindedirler ve bu bağlantıları ekonomik olarak sürdürürler. Bununla birlikte, insanların bu ekonomik ilişkilerini sürdürmek için, ulusal ve uluslararası aracılık yapabilecek kurumlara güçlü bir ihtiyaçları söz konusudur. Öte yandan, bu kurumların, kurum içi ve kurum dışı müşterilerinin memnuniyetini sağlayarak onların sadakatini ve bağlılığını arttırması gerekmektedir. Bu konuda örgütsel bağlılık son derece önemlidir

Makalenin Devamı İçin Tıklayınız!