Muhtasar SGK Birleşir Mi?

Covit-19 salgını ve KÇÖ ile birlikte yoğun iş temposunda erteleme Haziran 2020 SGK APHB (Pilot İller dışında) uygulandı.

Temmuz 2020 itibaren MUHSGK ekranları açıldı.

Gözler Hazine ve Maliye Bakanlığında olup,tebliğ ile erteleme kararı uygulanacak mı yoksa diğer pilot iller devreye alınacak mı?

Bu uygulamanın çıkışı amacı nedir?

Dönemin Maliye Bakanı Naci Ağbal’a yapılan öneri ile birlikte iki farklı kurumun işlevleri ‘’gib’’portalında birleştirilmesi suretiyle verilmesi planlanmış,mevcut sistem kullanılmamış,yeni bir sistem yaratılmıştır.

SGK mevcut sistemi  Mayıs 2004 hayata geçirilmiş,16 yılı aşkın sürede uygulamadaki  teşviklere uyumlu hale getirilmiştir.

Bir çok meslek mensubu,İK çalışanları sisteme alışık olup,alt yapısı hazır olan sistemin terk edilmesi,veri yükünün fazla olması zamanla ‘’gib’’ yığılmalara ve sistemin hantallaşmasına neden olmaktadır.

Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amaç edinilirken,2023 Hedeflerinde bürokrasi de e- elektronik(e-yapay zeka) zorlaştırma kolaylaştır felsefesinden uzaklaşmamak hedef alınmalıdır.

Pilot İllerden veriler sağlıklı alınmamış ve paydaşlarla paylaşılmamıştır.

ÜCRET GİZLİLİĞİ İKİNCİ ŞİFRE

Kurumsal işletmeler için ikinci şifre uygulaması devreye alınsa da ,bir çok İK çalışanı ise e-beyan sistemini bilmediği için uygulamada acemilik yaşanacaktır.

Oysa sistemin en azından yıl sonuna kadar ikili açık olması hedefler arasına konulmalıdır.

Örnek:

A işletmesi hem Muhtasar SGK , hem de SGK V2 ekranını kullanarak yükleme yapmalıdır.

Buna göre onaylama aşamasında ayın 26’sı  yada 23’üne  göre sistemi entegre edilir.

Hataları,bilgi eksikleri,sistemlerindeki açıkları görmek suretiyle en az hata ile yükleme işlemi yapılması düzenlenir.

Oysa ki,SGK V2 portalından maliyenin sisteme çekmesi oldukça kolay olmasına rağmen sistem hantal hale getirilmiştir.

İKİ KURUMDA FARKLILIKLAR

İdare anlamında iki farklı kurum,mevzuat faklılıklar sıkıntıları da birlikte getirecektir.Mücbir halin uygulanmasıyla birlikte,meslek mensubunun sorumluluğu ve Meslek Kodu cezası uygulanması.

Tek kurum arasında gidip gelmeler,iki kurum arasında gidip gelmeler de eklendiğinde kolaylaştırma adına zorlaştırma olacağı da aşikardır.

Yazılımlar ve işletmelerde alt  yapı yetersizlikleri,usul ve idari para cezalarını da işverenlere ekonominin daralma yaşandığı bu dönemde katlanarak büyüyecektir.

Teşviklerde uygulamalar ortaya çıkacak aksaklıklar ve düzeltmelerde sorunlar yumağı haline gelebilir.

Ücret SGK hak edildiği ayda,Maliye de Ödendiği ayda sorunsalları da birlikte hayata geçecektir.

25 Milyona yakın yıllık beyan sistemine göre ,maliye SGK entegre paket sistemini e-zeka ile entegre alt yapıya ulaşması gerekir.

BİRLEŞME ERTELENMESİ GÜNDEME GELİR Mİ?

Aslında zaman kaybedilmeden başta Türmob ve İşveren Sendikası yetkilileri,Hazine ve Maliye Bakanlığı,SGK Bürokratlarıyla bir araya gelerek sistemin daha hızlı ve entegre edilerek işlemesine imkan tanınmalıdır.

Pilot illerden gelen veriler ve aksaklıklar hızla çözüme ulaştırılmalı.

Sistem 2021-2022-2023 yıllarında  uygulanmak üzere iller bazında ekranlar açılmalı,buna göre programlar yapılmalıdır.

Yoksa ertelemelerle değil,çözüm odaklı sorunlar çözülmeli,zorlaştırmadan kolayca mevcut sistemler düzenlenmeli.

Bu  gözle yola çıkılması gerekir.

Çok geç olmadan önümüzdeki günlerde işletme büyüklüğü ve çalışan sayısına göre aksiyon planları ele alınarak sistemle bütünleşmesi halinde çalışabilir olması gerekir.

Covit-19 döneminde ek külfetle bunalan bir çok işletmeyi de inatlaşmadan çözüme kovuşturmak amaç olmalıdır.

07.08.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com