Fesih Yasağı Ve Ücretsiz İzin Desteği İle Kısa Çalışma Ödeneği Uygulamasında İkinci Uzatma İle Son Durum

Av. Esma GÜLBENK – Av. Aktan GÜLBENK

Fesih Yasağı ile işverenin tek taraflı ücretsiz izne çıkarma süresi 17 Eylül 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

28 Temmuz 2020 tarih ve 31199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7252 sayılı Kanun ile

a) İş Kanunu Geçici 10. Maddede düzenlenen fesih yasağını,

b) İş Kanunu Geçici 10. Maddede yer alan işverenin çalışanı tek taraflı ücretsiz izne çıkarma yetkisi ile ilgili uygulamayı,

en fazla üçer aylık dönemlerle 30.06.2021 tarihine kadar uzatma konusunda Cumhurbaşkanı’na yetki verilmişti.

Belirtilen yetki çerçevesinde, 31 Temmuz 2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Kanunu Geçici 10. Maddesinde düzenlenen fesih yasağı ve ücretsiz izin uygulaması 17.08.2020 tarihinden itibaren bir ay uzatılmıştır.

Bu durumda, fesih yasağı ile işverenin ücretsiz izne çıkarma yetkisi 17.09.2020 tarihine kadar(bu tarih dahil) uzatılmış bulunmaktadır.

17.09.2020 tarihine kadar işverenlerin, “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri,  belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri” dışında iş sözleşmesini feshetmesi yasaklanmıştır.

17.09.2020 tarihine kadar, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler (yaşlılık aylığı alanlar hariç) ücretsiz izin desteğinden yararlanabilecektir.

Fesih yasağına aykırılık halinde idari para cezasına muhatap olunacağı gibi kısa çalışma uygulanan işyerlerinde, kısa çalışma ödeneğinin geri alınması gündeme gelecektir.

FESİH YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN DÜZENLEMELERİ ÖZET TABLO
DÜZENLEMEFESİH YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN BAŞLANGIÇ TARİHİ        SONA ERME TARİHİ
7244 Sayılı Kanun 9. Md.(İş Kanunu Geçici Md.10 Eklendi) 17.04.2020 17.07.2020
2707 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı (RG 30.06.2020- 31171)17.07.2020 den itibaren 1 ay uzatma kararı verilmiştir. 17.08.2020
2811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı(RG 31.07.2020- 31202)17.08.2020 den itibaren 1 ay uzatma kararı verilmiştir. 17.09.2020

Kısa Çalışma Ödeneği süresi bir ay uzatılmıştır.

7252 sayılı Kanunun 3. Maddesi ile Cumhurbaşkanı’na pandemi nedeniyle kısa çalışma ödeneğine başvuru süresini uzatma yetkisi yanında, kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 31.12.2020 tarihine kadar uzatma yetkisi verilmişti.

Bu yetki çerçevesinde, 31 Temmuz 2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan…

Makalenin Devamı için tıklayınız..