Normale Dönen İşverene Prim Teşviki

Fırat ÇALIŞKAN-Sosyal Güvenlik Uzmanı

Covid-19 salgını nedeniyle işyerlerinin büyük bir çoğunluğu Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteğine başvurdu. Şartları taşıyan işverenlerin işçilerine Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği ödendi. 28.07.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 23.07.2020 tarihli ve 7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile kısa çalışmadan yararlanan işyerlerine kısa çalışmadan ve nakdi ücret desteğinden yararlandıkları süre kadar  en fazla 3 ayı geçmemek  üzere  sigorta prim teşviki geldi. Söz konusu kanunun prim teşviklerine ilişkin düzenlemesi 01.08.2020 tarihinde yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı,  üç aylık süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak altı aya kadar uzatabilecek. İşverenlerin prim teşvikinden yararlanabilmesi için; – İşyerinin özel sektör işyeri olması, – 01.07.2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunulmuş olması, – İşyerindeki kısa çalışmanın sona ermesi, – Aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmüş olması, Durumunda, 31.12.2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların işçi ve işveren hissesi sigorta primlerinin tamamı 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı /asgari ücret üzerinden her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanacak. Söz konusu prim destek tutarları işsizlik sigortası fonundan karşılanacak. -Nakdi Ücret Desteğinden Faydalananlarda Yararlanacak- 01.07.2020 tarihinden önce başvuruda bulunarak nakdi ücret desteğinden yararlandırılan sigortalının haftalık normal çalışma süresine dönmesi durumunda, işveren söz konusu sigortalı için prim desteğinden kısa çalışma ödeneği alan işçi için geçerli olan süreler ve şartlarla yararlanacak. İşverene her bir ay için sağlanacak destek süresi; Kısa çalışma ödeneği alanlar için sigortalının 4447 sayılı Kanunun geçici 23.maddesi  kapsamında kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısını, 4447 sayılı Kanunun geçici 24.maddesi kapsamında sağlanan nakdi ücret desteğinden yararlandırılanlar için nakdi ücret desteği aldıkları aylık ortalama gün sayısını, geçemeyecek. -Teşvik tutarı Bir personel için yararlanılabilecek azami teşvik tutarı (2.943 TL X %37.5) 1.103.63 TL olacaktır. Örnek: X sigortalısının ağustos ayındaki brüt ücretinin 5.000 TL olduğu ve kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısı 30 gün ise: (30 gün x 98,10 x %37,5) aylık yararlanacağı teşvik tutarı 1.103,63 TL olacaktır. Devamı İçin Tıklayınız…