Ay: Ağustos 2020

7252 Sayılı Kanun SGK Teşviki Usul ve Esasları

7252 Sayılı Kanunla Düzenlenen 7252 Sayılı Kanunla Düzenlenen Normalleşme Desteğinin Usul ve Esasları Belli Oldu ÖZET: Yapılan düzenlemeyle; − 4447 sayılı Kanunun geçici 23’üncü maddesi kapsamında 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların işyerindeki kısa…

MUHSGK – Güncel Sıkça Sorulan Sorular

1. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermekle yükümlü olanlar kimlerdir? 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri (Ek 9 uncu maddesi kapsamındaki sigortalılar hariç) bildirmekle yükümlü olanlar, Geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklar, (Sandık…

Puantaj Usulü Çalışan Sigortalının Gün Sayısı

-Puantaj Usulü Çalışmanın Kaynağı öncelikle Kısmi Süreli İş sözleşmesidir.-Kısmi Süreli İş Sözleşmesi bulunduğu takdirde sigortalının aylık prim gün sayısı, aylık toplam çalışma saatinin 7,5 bölünerek tama iblağ edilmesi ile bulunur. Kısmi Süreli İş Sözleşmesi bulunmadığı takdirde,-Sigortalının işe geldiği her gün…

Kolay İşverenliğe Geçen Ev Hizmetleri İşyeri İşverenleri MUHSGK Vermeyecek

26/08/2020 Tarihine Kadar Kolay İşverenliğe Geçen Ev Hizmetleri İşyeri İşverenleri MUH-SGK Vermeyecek ÖZET: 1) Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştırmakta iken 5510 sayılı Kanunun Ek 9’uncu maddesi kapsamına geçen işverenlere ait tahakkuklar otomatik olarak oluşturulduğundan bu işverenler Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi göndermeyecektir. 2)…

MUHSGK- Apartman İşyerlerinin SGK Bildirimi Nasıl Yapılacak?

ÖZET: 1) Kolay İşverenlik Uygulamasına geçen Apartman Yönetimleri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi göndermelerine gerek bulunmamaktadır. 2) Kolay işverenliğe geçmemiş apartman yönetimleri ise SGK bildirimlerini e-Beyanname uygulaması üzerinden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile yapacaklardır. APARTMAN İŞYERLERİNİN SGK BİLDİRİMİ Apartman…

Vergi Kesintisi Yapmayanlar İçin Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenleme Kılavuzu

Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapma zorunluluğu olmayıp, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini beyan etme zorunluluğu olan (Apartman yönetimleri, basit usulde vergilendirilen ticari kazanç mükellefleri, GMSİ mükellefleri gibi…

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Hakkında Duyuru

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR HAKKINDA DUYURU  18.08.2020 Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin birleştirilmesi ile oluşturulan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01.08.2020 tarihi itibariyle (Temmuz/2020 dönemine ait olup, 26 Ağustos 2020 tarihine…

Mali Müşavirlerin Korona Maliyeti

Ali Saraç Son günlerde ülkemizde Covid19 vaka sayıları hızlı bir şekilde tekrardan yükselmeye başlamıştır.Yetkililerimizin maske,mesafe ve hijyen üçlüsüyle mücadele uyarılarına rağmen bu uyarılara çok fazla uyulmaması nedeniyle vaka sayıları da hızla artmaktadır. Ülkemizde  120.000 kayıtlı meslek mensubu sayısı bulunmaktadır.Bu meslek…

Yeniden Yapılandırma Kanunu (Yenisi) Yolda ! . . .

Yeniden Yapılandırma Kanunu (Yenisi) Yolda ! . . .Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak’a  Açık MektupNusret Sümer – (İktisadi Dayanışma Haber Ajansı )Her mektubumdan sonra partiniz tarafından halen üzerinde çalışıldığını bildiğimiz Vergi Affı diye bilinen TORBA YASA çalışmaları hakkında COVİD 19 un Dünyayı (Biz Türkiye dahil) kasıp kavurmasından…